Partners

Vår symbolen som vi har b la på vårt bröst på vår dräkt (Gi), ovanför hjärtat, betyder plikt. Det innebär b la att vi vill bidra som en god kraft i samhället. Speciellt brinner vi för att barn och ungdomar ska ha en meningsfull fritid där de kan utvecklas som människor, både med hjälp av en bra fysik och en stabil självkänsla. 

Våra partners delar denna vision med oss och bidrar för att vi ska kunna ha en så bra verksamhet som möjligt.

Ett stort tack till er.

Vill ni också vara en av våra partners skicka ett mail till info@kristianstadskarateklubb.se eller ring vård ordförande / huvudtränare Christer på tel. 0708-660674.