Gradering

Graderingsinformation

En gradering innebär att du visar upp dina färdigheter i Karate som du har lärt dig under året. För varje avklarad och godkänd gradering erhåller du ny grad och som ett bevis på att du blivit godkänd erhåller du även ett diplom. Inför varje gradering är det viktigt att du har lärt dig det som krävs inför varje grad och visar den skicklighet som krävs. Förutom att eleven själv bedöms så får examinatorn som håller i graderingen en naturlig återkoppling på hur bra instruktörerna i klubben varit. En gradering är därmed ett sätt att även bedöma instruktörernas kompetens och utveckling. Det är viktigt att betona att det inte bara är en teknisk uppvisning när man graderar sig. Attityd, koncentration,vaksamhet och även den ömsesidiga respekten är viktiga inslag i helhetsbedömningen. Svårighetsgraden ökar för varje gradering. För att du ska få gradera dig måste du kunna alla tekniker som finns just för den graden som du ska gå upp till samt att du ska ha tränat ett visst antal träningstillfällen.

  • 9 Kyu – 4 kyu 30 tim. för vuxna och 20 timmar för barn mellan varje grad
  • 3 Kyu 30 tim. för instruktör samt 10 timmar som sempai (instruktör)
  • 2 Kyu 40 tim. för instruktör samt 15 timmar som sempai
  • 1 Kyu 50 tim. för instruktör samt 50 timmar som sempai
  • 1 Dan 150 träningstimmar för instruktör + 50 timmar som instruktör
  • 2 Dan 300 träningstimmar för instruktör + 100 timmar som instruktör
  • 3 Dan 600 träningstimmar för instruktör + 100 timmar som instruktör
  • 4 Dan och uppåt kräver personlig rekommendation

Klicka på någon av de gula knapparna för att ladda hem information / material

Graderingsinformation

Graderingskompendium

Ansökan om budopass

Ordlista japanska Karatetermer

Kompendium Grundtekniker – Kommer inom kort